On OpenStreetMap
More about:   
Badge of PolandPoland Badge of Lubusz VoivodeshipLubusz VoivodeshipBadge of Gorzów WielkopolskiGorzów Wielkopolski

Unowned Region

Zieleniec unruled Zieleniec

Thus far 8 distinct quadrants have been played within the region Zieleniec.
When? Ruler Mapper
Current Score
For more information about rulers or mappers, look at this Page in our Wiki.

Sibling Regions of Zieleniec

Played regions on same layer like Zieleniec yet:
Neither Ruled nor Mapped Sibling Regions till now: Śródmieście, Baczyna, Chróścik, Góra Powstańców, Górczyn, Janice, Karnin, Małyszyn, Manhattan, Nowe Miasto, Nowy Dwór, Osiedle Dolinki, Osiedle Słoneczne, Osiedle Sady, Osiedle Staszica, Parkowe Wzgórze, Słoneczne, Stare Miasto, Ustronie, Wieprzyce, Zacisze, Zakanale, Zawarcie.