More about:  
Badge of SlovakiaSlovakia Badge of Region of KošiceRegion of KošiceBadge of District of Košice - okolieDistrict of Košice - okolie

Unowned Region

Opiná unruled Opiná

When? Ruler Mapper
Current Score
For more information about rulers or mappers, look at this Page in our Wiki.

Sibling Regions of Opiná

Played regions on same layer like Opiná yet:
Neither Ruled nor Mapped Sibling Regions till now: Ďurďošík, Bidovce, Budimír, Háj, Herľany, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Košické Oľšany, Košický Klečenov, Moldava nad Bodvou, Mudrovce, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Slanec, Slanská Huta, Svinica, Turňa nad Bodvou, Vyšná Kamenica, Zádiel.