Badge of Slovakia Slovakia > Badge of Region of Košice Region of Košice > Badge of District of Košice - okolie District of Košice - okolie

Unowned Region

Opiná unruled Opiná

(Names related to this region: Opiná.)
When? Ruler Mapper
Current Score
For more information about rulers or mappers, look at this Page in our Wiki.


Sibling Regions of Opiná

Other regions in the hierarchy of Opiná until now:
Unruled Sibling Regions to date: Ďurďošík, Bidovce, Budimír, Dvorníky - Včeláre, Háj, Herľany, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Košické Oľšany, Košický Klečenov, Moldava nad Bodvou, Mudrovce, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Obišovce, Slanec, Slanská Huta, Svinica, Turňa nad Bodvou, Vajkovce, Vyšná Kamenica, Zádiel.
 
 
 Latest History:DeventerVoorstApeldoorn