On OpenStreetMap
More about:  
Badge of SwedenSweden Badge of Västerbotten CountyVästerbotten CountyBadge of Umeå kommunUmeå kommunBadge of UmeåUmeå

Unowned Region

Backenområdet unruled Backenområdet

So far 30 distinct quadrants have been played within the region Backenområdet. (Other names related to this region: Rödäng.)
When? Ruler Mapper
Current Score
For more information about rulers or mappers, look at this Page in our Wiki.

Subregions of Backenområdet

Till now Backenområdet has 5 played regions below it. Following direct parts of Backenområdet have been played yet:
Neither Ruled nor Mapped Subregions till now: Backen, Grisbacka, Sandåkern, Umedalen, Västerhiske.

Sibling Regions of Backenområdet

Played regions on same layer like Backenområdet till now:
Neither Ruled nor Mapped Sibling Regions till now: Ön, Ålidhemsområdet, Berghem, Centrala stan, Ersboda, Haga/Sandbacka, Hamptjärnsliden, I20-området, Marieområdet, Nydala, Regementet, Stadsliden, Teg, Tomtebo, Universitets- och sjukhusområdet, Västerslätt/Rödäng.