On OpenStreetMap
More about:  
Badge of SwedenSweden Badge of Stockholms länStockholms länBadge of Stockholms kommunStockholms kommunBadge of Bromma stadsdelsområdeBromma stadsdelsområde

Unowned Region

Ulvsunda industriområde unruled Ulvsunda industriområde

Till now 6 players have visited this region. Thus far 26 distinct quadrants have been played within the region Ulvsunda industriområde.
When? Ruler Mapper
Current Score
For more information about rulers or mappers, look at this Page in our Wiki.

Sibling Regions of Ulvsunda industriområde

Played regions on same layer like Ulvsunda industriområde until now:
Neither Ruled nor Mapped Sibling Regions up to now: Åkeshov, Åkeslund, Abrahamsberg, Alvik, Bällsta, Blackeberg, Bromma, Mariehäll, Nockeby, Nockebyhov, Norra Ängby, Riksby, Södra Ängby, Smedslätten, Stora mossen, Traneberg, Ulvsunda.